ILO: Di cư lao động nên là sự lựa chọn an toàn

ILO: Di cư lao động nên là sự lựa chọn an toàn

Cập nhật: 11:20 - 02/12/2019

ILO một lần nữa khẳng định cam kết hỗ trợ việc quản trị vấn đề lao động di cư dựa trên quyền.

Tổng quan tình hình cung ứng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 11 tháng năm 2019

Tổng quan tình hình cung ứng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 11 tháng năm 2019

Cập nhật: 13:52 - 28/11/2019

11 tháng năm 2019 có 132.802 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 1,32% so với 11 tháng đầu năm 2018. Riêng trong tháng 11, các doanh nghiệp đã cung ứng được 14.772 lao động, tăng 2.58% so với cùng kỳ năm trước.

Trên 100.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng đầu 2019

Trên 100.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng đầu 2019

Cập nhật: 10:02 - 07/10/2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019 có 104.317 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 2,15% so với 9 tháng đầu năm 2018. Riêng trong tháng 9, các doanh nghiệp đã cung ứng được 12.656 lao động, tăng 8,45% so với tháng 8 liền kề.

trong tổng số: 16 trang
Scroll