Cập nhật: 09:37 - 24/06/2016

Có trên 43.000 lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2016

Trong 5 tháng đầu năm 2015 có 43.858 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 2,36% so với 5 tháng đầu năm 2015. Riêng trong tháng...

Ngày 27/02/2016, ngay khi được Tiến sĩ Nguyễn Lương Trào - Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) tập huấn Bộ quy tắc ứng...

Việc quản lý và bảo vệ người lao động ở nước ngoài, tuy rất tốn kém, nhưng Công ty vẫn bố trí người đại diện để kịp thời can thiệp và giải...

Cơ chế tự giám sát nâng tầm dịch vụ cung ứng lao động
Cập nhật: 11:28 - 21/01/2014
Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Hà Nội đăng bài viết về thực hiện Bộ quy tắc ứng...
Các trang đã xem
Scroll