Cập nhật: 09:37 - 24/06/2016

Có trên 43.000 lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2016

Trong 5 tháng đầu năm 2015 có 43.858 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 2,36% so với 5 tháng đầu năm 2015. Riêng trong tháng...

Được đánh giá là một trong số thị trường tiềm năng nhất trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, Nhật Bản luôn đưa ra mức lương hợp lý giúp thực...

Cơ chế tự giám sát nâng tầm dịch vụ cung ứng lao động
Cập nhật: 11:28 - 21/01/2014
Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Hà Nội đăng bài viết về thực hiện Bộ quy tắc ứng...
Các trang đã xem
Scroll