Cập nhật: 10:50 - 15/02/2017

THÔNG TIN NỘI DUNG HỌP LÃNH ĐẠO BAN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Cuôc họp được tiến hành từ 9 h, ngày 10/02/2017, dưới sự chủ trì của Trưởng ban. Chủ tịch và một số đ/c thường trực Hiệp hội đã dự và có...

Năm 2016 có 126.296 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 8,89% so với năm 2015 và vượt 26,29% so với kế hoạch năm đặt ra.

Cơ chế tự giám sát nâng tầm dịch vụ cung ứng lao động
Cập nhật: 11:28 - 21/01/2014
Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Hà Nội đăng bài viết về thực hiện Bộ quy tắc ứng...
Các trang đã xem
Scroll