Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015

   
Cập nhật: 21/01/2014 10:22
Xem lịch sử tin bài

Số/ký hiệu văn bản|1201/QĐ-TTg
Tên văn bản|Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015
Loại văn bản|Quyết định
Cơ quan ban hành|Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực|Việc làm và dạy nghê
Ngày ban hành|31/08/2012

Scroll