Một số chính sách mới của Đài Loan liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại thị

   
Cập nhật: 31/10/2013 09:42
Xem lịch sử tin bài

Bắt đầu từ ngày 16/1/2006, UBLĐ Đài Loan thực hiện “Kế hoạch đón dẫn lao động nước ngoài nhập, xuất cảnh” tại Sân bay Trung Chính – Đài Bắc

Bắt đầu từ ngày 16/1/2006, UBLĐ Đài Loan thực hiện “Kế hoạch đón dẫn lao động nước ngoài nhập, xuất cảnh” tại Sân bay Trung Chính – Đài Bắc.

Từ ngày 20/4/2006, chủ sử dụng Đài Loan sử dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp sẽ bị phạt đồng loạt 750.000 Đài tệ.

·      UBLĐ Đài Loan sẽ xử phạt môi giới bất hợp pháp với mức 500.000 Đài tệ. Nếu tái phạm trong vòng 5 năm, chủ sử dụng thuê dùng lao động bất hợp pháp sẽ bị phạt tù dưới 3 năm hoặc phạt tiền 1.200.000 Đài tệ.

·      Từ tháng 5/2006, lao động nước ngoài nếu phải làm thủ tục chuyển chủ thì thời gian công cáo để chuyển chủ nhiều nhất là 6 lần và không hạn chế theo khu vực (thay cho trước chỉ được 3 lần chuyển chủ).

·      Từ tháng 7/2006, UBLĐ Đài Loan huỷ bỏ quy định mỗi người bệnh chỉ được thuê nhiều nhất 1 lao động làm việc chăm sóc người bệnh vì nhiều gia đình bệnh nhân cho rằng đối với người bệnh cần chăm sóc 24h trong ngày, một lao động nước ngoài không thể đáp ứng yêu cầu công việc.

·      Từ 8/2006, đối với lao động chăm sóc người bệnh trong gia đình, chủ sử dụng không được yêu cầu lao động cùng người bệnh đến đơn vị chăm sóc (viện dưỡng lão, trung tâm dưỡng lão, an dưỡng…) làm công việc chăm sóc người bệnh; nhưng cũng có thể yêu cầu lao động đi theo chăm sóc người bệnh trong trường hợp người bệnh phải vào cấp cứu, điều trị tại giường bệnh đặc biệt trong bệnh viện. Đối với lao động công nhân nhà máy hoặc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, chủ sử dụng có thể điều chuyển lao động từ nhà máy sang bện viện hoặc từ bệnh việ sang nhà máy./.
Scroll