LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 72/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006

   
Cập nhật: 24/01/2014 08:51
Xem lịch sử tin bài

Số/ký hiệu văn bản|72/2006/QH11
Tên văn bản|LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 72/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006
Loại văn bản|Luật
Cơ quan ban hành|Quốc hội
Lĩnh vực|NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Ngày ban hành|29/11/2006

Scroll