Tập huấn triển khai Bộ Quy tắc ứng xử năm 2019

   
Cập nhật: 07/03/2019 10:33
Tập huấn triển khai Bộ Quy tắc ứng xử năm 2019 Xem lịch sử tin bài

Ngày 06 tháng 3 năm 2019 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, Hiệp hội đã tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài các tỉnh phía Bắc để triển khai việc giám sát, đánh giá thực hiện CoC-VN năm 2019. Tới dự có gần 200 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên các doanh nghiệp

Qua 6 năm ( từ 2012 đến 2017) đã có 106 doanh nghiệp cam kết thực hiện các quy định của Bộ Quy tắc ứng xử ban hành năm 2010 và được giám sát, đánh giá, xếp hạng hàng năm. Qua việc thực hiện này, nhiều doanh nghiệp đã nâng cao được chất lượng hoạt động dịch vụ, đạo đức tuyển dụng và trách nhiệm xã hội trong công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và được xếp thứ hạng cao.

 

Năm 2018, Hiệp hội phối hợp với các chuyên gia của Tổ chức lao động quốc tế, Tổ chức di cư quốc tế nghiên cứu bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử, cập nhật các quy định của các Công ước quốc tế liên quan đến quyền của người lao động di cư. Hội nghị ngày 24/4 tại Hà Nội và ngày 26/4/2018 tại TPHCM, nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử mới đã được các doanh nghiệp nhất trí thông qua và biểu thị sự quyết tâm cao trong việc thực hiện. Tại 2 Hội nghị này, đại biểu các doanh nghiệp cũng đã thảo luận và cho ý kiến về Cơ chế giám sát, đánh giá và các tiêu chí cho điểm trong việc thực hiện. Ngày 8/12/2018, Hội nghị Ban chấp hành- Ban Kiểm tra của Hiệp hội đã biểu quyết thông qua Cơ chế này để áp dụng kể từ năm nay.

Có nhiều điểm thay đổi so với Cơ chế giám sát đánh giá cũ, đặc biệt là quy trình, nội dung khảo sát, đánh giá của Hội đồng tại các doanh nghiệp.

Thời gian vừa qua Hiệp hội đã tiến hành tập huấn cho các doanh nghiệp mới tham gia thực hiện năm 2019.

 

Tại buổi tập huấn  này các chuyên gia của Hiệp hội đã cập nhật các thông tin về Bộ quy tắc ứng xử 2018, Cơ chế giám sát đánh giá mới và đặc biệt hướng dẫn các doanh nghiệp chuẩn bị các tài liệu, ban hành các quy chế quyết định để đáp ứng yêu cầu khảo sát đánh giá của Hội đồng. Một số quy định về việc bảo vệ lao động di cư trong các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia cũng sẽ được đề cập tại diễn đàn này.

         

Scroll