QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý lao động Việt Nam làm việc tại Libya

   
Cập nhật: 21/01/2014 10:20
Xem lịch sử tin bài

Số/ký hiệu văn bản|653/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản|QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý lao động Việt Nam làm việc tại Libya
Loại văn bản|Quyết định
Cơ quan ban hành|Bộ trưởng Bộ LĐTBXH
Lĩnh vực|Lao động Việt Nam làm việc tại Libya
Ngày ban hành|28/05/2010

Scroll