QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020

   
Cập nhật: 21/01/2014 10:17
Xem lịch sử tin bài

Số/ký hiệu văn bản|71/2009/QĐ-TTg
Tên văn bản|QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020
Loại văn bản|Quyết định
Cơ quan ban hành|Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực|Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020
Ngày ban hành|29/04/2009

Scroll