NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ V

   
Cập nhật: 23/10/2020 11:10
Xem lịch sử tin bài

Thực hiện Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung ) của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Nghị quyết số 11/ NQ-HHXKLĐ, ngày 10 tháng 07 năm 2020 Hội nghị liên tịch Ban Chấp hành- Ban Kiểm tra về việc triệu tập Đại hội toàn thể nhiệm kỳ V;

Sau khi được sự đồng ý của Bộ Nội vụ ( công văn số 4986 /BNV-TCPCP, ngày 23 tháng 09 năm 2020 ) và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ( công văn số 2386/LĐTBXH-TCCB, ngày 30-6-2020 ), Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ V của Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam đã được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020.

Về dự Đại hội có đại diện của 141 /181 Hội viên chính thức là các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động và 4 Hội viên chính thức là cán bộ quản lý được cơ quan nhà nước và Văn phòng Hiệp hội giới thiệu để Đại hội nhiệm kỳ V bầu vào các chức danh lãnh đạo Hiệp hội.

Đại hội vinh dự được đón tiếp :

 • Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
 • Ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước
 • Ông  Trần Ngọc Trí, đại diện  Bộ Nội vụ

   

 • Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V, báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành-Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IV, báo cáo thu-chi tài chính nhiệm kỳ IV, dự kiến mức thu hội phí nhiệm kỳ V, báo cáo kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, thẩm định quyết toán tài chính nhiệm kỳ IV, tham luận của Ban Thị trường Nhật Bản và Đài Loan và đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo trên.
 • Đại hội đã tôn vinh và khen thưởng cho một số tập thể và các nhân hội viên đã có nhiều thành tích trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển Hiệp hội và các Ban thị trường.
 • Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành gồm 27 ủy viên ( danh sách kèm theo ), Ban Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên

  ( danh sách kèm theo) nhiệm kỳ V. Ban chấp hành đã họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo Hiệp hội, gồm :

        

 • Chủ tịch Hiệp hôi : Ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;
 • Phó chủ tịch-Tổng Thư ký : Ông Nguyễn Xuân An, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký nhiệm kỳ IV;
 • Phó chủ tịch : Ông Nguyễn Ngoc Quỳnh, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ IV;
 • Phó Chủ tịch : Ông Đoàn Văn Minh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CEO;
 • Phó chủ tịch : Ông Trần Thanh Lương, Chủ tịch HĐQT Công ty TIC;
 • Phó Chủ tịch : Ông Trần Quốc Ninh, Chủ tịch Công ty NHHK
 • Phó Chủ tịch : Ông Lê Long Sơn, Giám đốc Công ty ESUHAI.

Cũng tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Hiệp hội gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hiệp hội và Ông Nguyễn Tiến San, Chánh Văn phòng Hiệp hội.

 

Đại hội đã được Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu đánh giá cao các kết quả hoạt động tích cực của Hiệp hội, góp phần tăng cường chất lượng hoạt động, nâng cao trách nhiệm và đạo đức kinh doanh, vị thế cạnh tranh và xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp; đặc biệt là việc nghiên cứu ban hành Bộ quy tắc ứng xử ( CoC-VN ), cơ chế giám sát đánh giá thực hiện CoC-VN, tạo các chuẩn mực hoạt động cho các doanh nghiệp. Hiệp hội đã đóng góp tích cực trong xây dựng chính sách, pháp luật và cùng các cơ quan quản lý nhà nước triển khai thực hiện. Các hoạt động của Hiệp hội góp phần nâng cao chất lượng và quy mô xuất khẩu lao động của cả nước và mong muốn Hiệp hội phát huy các kết quả, tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động đã đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tư vấn cho các cơ quan nhà nước, góp phần tăng quy mô và chất lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong những năm tới, tăng cường phát triển và gắn kết hội viên, đấu tranh với các hội viên vi phạm quy định của nhà nước và Điều lệ của Hiệp hội.       Tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện Luật và các văn bản hướng dẫn, mở rộng, khai thác thị trường mới ; gắn kết doanh nghiệp, phát triển hội viên; quảng bá hình ảnh lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế.

 

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến thảo luận, đóng góp vào các báo cáo đã được Ban chấp hành trình ra Đại hội, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, Đại hội toàn thể nhiệm kỳ V của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam

 

                                                     QUYẾT NGHỊ

 

 1. Nhất trí thông qua báo cáo đánh gía hoạt động nhiệm kỳ IV, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ V; Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban chấp hành- Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IV, Báo cáo kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và thẩm định quyết toán tài chính nhiệm kỳ IV. Giao Ban Thường vụ Hiệp hội nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo trình các cơ quan nhà nước và gửi đến các hội viên để thực hiện.
 2. Nhất trí bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 5 với 27 ủy viên, ban Kiểm tra ( 03 ủy viên ) và Trưởng ban Kiểm tra;
 3. Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Ban Kiểm tra, nhất trí quyết toán tài chính nhiệm kỳ IV, từ 01-07-2014 đến 30-6-2020 . Đại hội hoan nghênh nỗ lực của Thường trực Hiệp hội trong việc khai thác các nguồn hỗ trợ và đầu tư hợp lý nguồn vốn để làm tăng kinh phí hoạt động cho Hiệp hội;
 4. Nhất trí mức thu hội phí năm 2020 là 7 triệu đồng / hội viên, mức hội phí các năm tiếp theo của nhiệm kỳ V Đại hội giao Ban Chấp hành quyết định;
 5. Đại hội bày tỏ lời cảm ơn đến Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, Bộ Nội vụ và các cơ quan ban ngành hữu quan về sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ to lớn để Hiệp hội triển khai được các hoạt động của mình;
 6. Đại hội hoan nghênh các đại biểu hội viên đến dự đông đủ và có nhiều ý kiến quý báu đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Hiệp hội, cảm ơn Tập đoàn  CEO đã hỗ trợ về địa điểm, các hoạt động chuẩn bị và một phần chi phí cho khâu hậu cần của Đại hội, Cảm ơn Ban thị trường Nhật Bản và Ban thị trường Đài Loan đã tài trợ quà lưu niệm cho Đại hội. Cảm ơn các đơn vị trong và ngoài Hiệp hội đã tặng lẵng hoa cho Đại hội.
 7. Đại hội kêu gọi toàn thể Hội viên tích cực nâng cao chất lượng và quy mô đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nỗ lực thực hiện các quy chuẩn đạo đức, trách nhiệm xã hội trong hoạt động dịch vụ và tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm xây dựng và phát triển Hiệp hội./.

 

Scroll