Có trên 54.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2019

   
Cập nhật: 30/05/2019 02:52
Có trên 54.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2019 Xem lịch sử tin bài

Trong 5 tháng đầu năm 2019 có 54.144 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 12,02% so với 5 tháng đầu năm 2018. Riêng trong tháng 5, các doanh nghiệp đã cung ứng được 12.419 lao động, tăng 32,37% so với tháng 04 liền kề.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy:

1. Khu vực Đông Bắc Á

Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 52.136 người, chiếm tỷ trọng 96,00% tổng số đưa đi, tăng 13,79% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Lao động đi làm việc tại Đài Loan: 20.732 người, giảm 17,77% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô lao đông đi làm việc tại Đài Loan vẫn chiếm tỷ trọng cao so với các thị trường khác với tỷ trọng là 39,76% số lao động đưa đi trong khu vực này và  38,29% so với tổng số lao động đưa đi trong 5 tháng đầu năm 2019.

Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 4.146 người. Riêng tháng 05 Đài Loan tiếp nhận 5.746 người, tăng 43,29% so với tháng 04 liền kề.

Lao động đưa đi tại thị trường Nhật Bản: 28.394 người, tăng 63,02% so với  số lượng cung ứng cùng kỳ năm trước. Quy mô TTS sang Nhật chiếm tỷ trọng cao nhất so với các thị trường khác với tỷ trọng 54,46% số lao động đưa đi trong khu vực này và  52,44% so với tổng số lao động đưa đi trong 5 tháng đầu năm 2019.

Bình quân mỗi tháng các doanh nghiệp cung ứng  được 5.678 người. Trong tháng 05 con số này là 5.141 người. Điều lưu ý, tổng số nữ đi làm việc tại thị trường này có số lượng gấp 1,82 lần số lao động nữ đi làm việc tại Đài Loan với quy mô trên 8.600 người trong 5 tháng qua.

Lao động đi  làm việc tại Hàn Quốc: 2.890 người, bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 578 người. Quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam tăng 6,72%  so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 5 con số này là 1.037 người.

Lao động đi làm việc tại Macao: 73 người, bình quân mỗi tháng Macao tiếp nhận 14 người, giảm 5,19%  so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 05, Macao tiếp nhận 10 người.

2. Khu vực Đông Nam Á

Có 259 lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường này, chiếm 0,48% tống số lao động đưa đi. Trong đó lao động sang làm việc tại Malaysia vẫn có quy mô tiếp nhận lớn nhất là 216 người, chiếm 83,39% số lao động đưa đi trong khu vực này và giảm 48,44% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng thị trường này tiếp nhận 43 lao động, trong đó Singapor tiếp nhận 23 người, Thái Lan: 15 người, Philippin: 5 người.

3. Khu vực Trung Đông và Châu Phi

Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 625 lao động, chiếm 1,15% tổng số lao động đưa đi, giảm 44,59% so với số lao động đưa đi cùng kỳ năm trước. Trong 5 tháng đầu năm  các doanh nghiệp chỉ cung ứng lao động cho 5 thị trường, đó là: Ả Rập Xê-Út: 489 người, giảm 43,27% so với cùng kỳ năm trước, Qatar: 4 người, UAE: 28 người, O man: 20 người và Kuwait: 84 người giảm 59,02% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động đi làm việc tại các nước Châu Phi là 229 người, chiếm 0,42% tổng số lao động đưa đi, giảm 57,51% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ có 1 thị trường  tiếp nhận lao động, đó là: Algieri.

4. Khu vực Châu Âu  

Lao động đi làm việc tại khu vực Châu Âu  là 833 người, chiếm 1,61% tổng số lao động đưa đi. Trong đó thị trường CH Sip: 43 người, Rumani: 714 người, Bungari: 07 người, Hungari: 43 người, Belarus: 02 người, Ba Lan: 61 người và Ý: 06 người. Hiện số lao động này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

5. Thị trường khu vực khác

Tiếp nhận 19 người, chiếm 0,05% tổng số lao động đưa đi, trong đó Hoa Kỳ tiếp nhận 17 người và Úc: 02 người.

Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ đưa đi là 14.268 người, chiếm 26,35% tổng số lao động đưa đi.

Nếu trong 5 tháng đầu năm 2019 có 25 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam (tăng 4 thị trường so với 5 tháng đầu năm 2018), thì chỉ có 4 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 500 lao động trở lên bao gồm thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Rumani.

Tóm lại, trong 5 tháng đầu năm 2019, thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam xếp theo thứ tự thị phần từ cao xuống thấp như sau: Đông Bắc Á, Khu vực Châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á, Bắc phi và khu vực khác. Thị phần lao động lớn nhất  tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á. Xu hướng trong các tháng tới các thị trường này vẫn tiếp tục có nhu cầu lớn tiếp nhận lao động VN, đặc biệt là hai thị trường Đài Loan và Nhật Bản – Đây là hai thị trường hiện tiếp nhận lao động VN với quy mô lớn nhất, chiếm gần 91% tổng số lao động đi trong năm tháng qua.

Khu vực các nước Châu Âu có xu hướng gia tăng thị phần, bên cạnh đó có sự suy giảm đáng kể về quy mô lao động sang thị trường một số nước tại khu vực Trung Đông (UAE, Qatar. Cô oét) - là một thực trạng cần được nghiên cứu, đánh giá để có những điều chỉnh phù hợp hơn trong thời gian tới với định hướng gia tăng hơn nữa lao động cung ứng vào các thị trường này.


Scroll